logo

Finansiering är en del av Vinnovas utlysning “Strategiska innovationsprogrammet för Processindustriel IT och Automation – sommaren 2016”. I Sverige har vi en världsunik och effektiv organisation för virkesmätning där branschen samverkar genom opartiska virkesmätningsföreningar. Genom att applicera avancerad datateknik kan vi bygga vidare på en gedigen hantverkstradition för att ta nästa steg i att digitalisera mätningar inom skogsbranschen och åstadkomma signifikanta kostnadsbesparingar. Detta är ett tydligt exempel på forskning inom tillämpad industriell digitalisering.

Projektkonsortiet består, förutom CIND, av forskare från Luleå Tekniska Universitet, SAAB Dynamics i Linköping samt avdelningen Virkesmätning Utveckling inom SDC.

SAAB Dynamics

saab

SAAB Dynamics har en världsunik kompetens och mjukvara för stereoskopisk bildbehandling och kommer att bidra med teknisk personal och expertis inom området.

Luleå Tekniska Universitet

ltu

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har sedan 2005 bedrivit ett aktivt samarbete med svensk skogsindustri genom TräCentrum Norr. Deras vision är att genom nya/utvecklade processer, produkter och tjänster göra det möjligt för den regionala och den nationella Svenska träindustrin att öka förädlingsvärde, öka effektivitet, erhålla stärkt konkurrenskraft och därmed öka tillväxten inom sektorn till gagn för såväl företag och bransch som hela samhället.

Virkesmätning Utveckling

sdcVirkesmätning Utveckling (VMU) är en funktion inom SDC (skogsnäringens IT-företag) och arbetar fristående på uppdrag av den samlade svenska skogsnäringen. VMUs roll är att medverka i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, utredningar och övriga FoU-aktiviteter av betydelse för virkesmätningen.