Under sommaren har systemet använts för att samla in data för test och optimering av vår mjukvara. Vi befinner oss nu i slutfasen av projektet och planerar för godkännande och idriftagning av systemet under hösten.