Cind AB är ett nystartat företag som utvecklat ett program av utrustningar för volyms- och vederlagsmätning inom skogsindustrin. Utrustningarna använder stereokamerateknik från Saab för att med stor precision mäta volymen på till exempel timmerlass eller enskilda timmerstockar. Vinsten med denna teknik är att mycket snabbt kunna mäta den exakta volymen av timmer direkt på lastbilen.

”Saab är sannolikt bäst i världen på denna teknik. Man har knoppat av företag som använder sig av tekniken inom flera områden; alltifrån kartering till industriell mätning. Där är vi ett exempel på den senare gruppen. Cind har en licens på tekniken från Saab för användning bland annat inom skogsindustrin. När vi tar ut våra produkter på en internationell marknad kommer vi också att samarbeta med Microtec, en av världens ledande leverantörer av bildbehandlingsteknik för sågverk och en av investerarna i Cind, ”; säger Cinds CTO Anders Nyberg.

”Vi har nu installerat och godkänt Cinds första system på marknaden vid vår terminal i Lomsmyren utanför Mora” säger Olle Pettersson, vd på Trätåg AB som ägs av BillerudKorsnäs och Stora Enso.  ”Det är ett pilotsystem som ligger till grund för godkännanden från tillståndorgan som VMF och från oss och skogsindustriföretag som kunder”;. ”Efter pilotanläggningen kommer vi även att ta ett andra system i drift under året” säger Pettersson. ”Vår ambition är alltid att sätta in de bästa verktyg vi hittar på marknaden” fortsätter Olle Pettersson.

”Förutom pilotsystemet till Trätåg har vi avtal på ytterligare tre system till några av antal av landets ledande skogsindustrier. För att ytterligare utveckla vår produkt har vi bland annat startat ett Vinnova del-finansierat projekt tillsammans med VMF och Luleå Tekniska Universitet med syfte att ta fram nya intelligenta algoritmer för att öka automationen och effektiviteten i CINDs produkter för mätning av virkestravar”. avslutar Cinds CTO Anders Nyberg.

Så fungerar det: volymmätning av timmertravar på lastbil

Vederlagsmätning är det tillfälle då värskarmavbild-2016-09-29-kl-13-14-57det sätts på leveransen till kunden. Detta ligger till grund för betalningen till skogsägaren. Idag sker denna mätning helt manuellt med användande av måttstockar och genom syftning. Det säger sig själv att detta inte blir helt exakt.

Cinds system automatiserar denna process. Systemet använder två stereokamerapar som placeras i en portal genom vilken lastbilen passerar. Medan fordonet passerar skapar Cinds stereokameror och mjukvara en perfekt 3D-bild där lassets mått kan mätas upp. Denna bild skickas till SDCs center för fjärrmätning där timmerlasset mäts upp för vederlagsberäkning. Utöver volymmåtten levererar Cinds system även bilder för kvalitetsbedömning av timmerstockarna på lasset. Systemet kan installeras både permanent och som en mobil anläggning.

 

Trätåg AB

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg från sju egna virkesterminaler och från två externa virkesterminaler. Företaget grundades 1970 i samband med att flottningen på Dalälven upphörde. Bolaget ägs av Stora Enso Skog och Billerud Korsnäs. Huvudkontoret ligger i Falun.

Cind AB

Cind AB är ett nystartat teknikföretag som utvecklar och levererar mätteknik och mätutrustningar baserade på Saabs världsledande stereokamerateknik. Företaget ägs av Saab Ventures, Almi Invest och Microtec, en världsledande leverantör av avancerade mät- och optimeringssystem för skogsindustrin, tillsammans med ett antal privata investerare från skogs- och logistikbranschen samt av VD Leif Erlandsson och CTO Anders Nyberg.

Cind AB har kontor i Linköping och Jönköping.