Cind AB har utvecklat ett system som kraftigt effektiviserar volyms- och vederlagsmätningen inom skogsindustrin . Nu har BillerudKorsnäs tecknat femåriga hyresavtal för fem anläggningar i Sverige.

  • Vår utrustning innebär stora effektiviseringsvinster inom volymmätning vilket de stora skogsindustrierna inser, säger vd Anders Nyberg. Tekniken från Saab undanröjer problem som finns med andra tekniska lösningar.Vi är mycket glada över att ha tecknat nio kontrakt under vårt första verksamhetsår.

 

  • BillerudKorsnäs arbetar aktivt med leverantörer i teknikens framkant i vår ambition att bedriva och utveckla en hållbar virkesförsörjning. Vi valde CIND för deras lösning med en unik stereokamerateknik. Dels för den kompakta lösningen av kamerautrustningen, dels för de innovativa utvecklingsmöjligheter som automatisk volymberäkning av bilens massaveds travar innebär, säger Stig Jonsson, Senior Specialist Wood Logistics på BillerudKorsnäs Skog.

Mätutrustningarna använder Saabs stereokamerateknik som med stor precision kan mäta volymen på till exempel massavedlass och enskilda timmerstockar. Tekniken innebär att det går mycket snabbt att mäta den exakta volymen av massaved direkt på lastbilen. Affärsmodellen går ut på att Cind hyr ut och underhåller systemen.

Cind

Cind är ett nystartat teknikföretag som utvecklar och levererar mätteknik och mätutrustningar baserade på försvars- och säkerhetsföretaget Saabs världsledande stereokamerateknik. Företaget ägs av Saab Ventures, Almi Invest och ett antal privata investerare från skogs- och logistikbranschen samt av Cinds operativa ledning; Anders Nyberg och Leif Erlandsson. Cind har kontor i Linköping och Norrköping.

För mer information kontakta:

Anders Nyberg, vd Cind, tel: +46708194475, email: anders.nyberg@cind.se Leif Erlandsson, försäljningsansvarig Cind, tel: +46 70 303 50 00

Email: leif.erlandsson@cind.se

www.cind.se