– Vi är enormt stolta att Stora Enso nu väljer Cind som partner för framtidens virkesmätning. Det här är ytterligare ett kvitto på att Cinds innovativa lösningar går hand i hand med skogsindustrins strävan att hela tiden effektivisera sin verksamhet, säger Marcus Schelin, VD på Cind.

Cinds system effektiviserar drastiskt volyms- och vederlagsmätningen inom skogsindustrin. Det nya ramavtalet med Stora Enso sträcker sig över 5 år och installation av anläggningar kommer att slutföras under 2017. Inledningsvis rör det sig om sex system som skall levereras till Stora Ensos bruk över hela Sverige.