Företaget

Om CIND AB

Cind AB är ett nystartat företag som utvecklat ett program av utrustningar för volymmätning i industriella tillämpningar. Våra kunder finns inledningsvis främst inom  inom skogsindustrin och logistikbranschen.

Företaget använder bildbehandlingsteknik från Saab som bygger på decennier av utvecklingsarbete med ursprung i missilutveckling. Utrustningarna använder stereokamerateknik som licensierats från Saab för att med stor precision mäta volym och form  på till exempel timmerlass, enskilda timmerstockar eller styckegods.

Saab är sannolikt bäst i världen på denna teknik. Man har knoppat av företag som använder sig av tekniken inom flera områden; alltifrån kartering till industriell mätning. Där är Cind ett exempel på den senare gruppen.

Företaget startades 2015 och kommer under 2016 leverera de första anläggningarna till kunder inom skogsindustrin. Det faktum att Cind redan när företaget startades hade beställningar på fyra system visar på potentialen i verksamheten.

Teknologi

Cind har en licens på industriella tillämpningar för stereokameratekniken från Saab för användning bland annat inom skogsindustrin och logistikbranschen.

Skogsindustrin och logistikbranschen är två branscher vars kravbild på ett optimalt sätt motsvarar de unika produktegenskaper som stereokameratekniken erbjuder. Cind undersöker därutöver ett antal tillämpningar även i andra branscher.

Cinds produkter kommer att marknadsföras i Sverige och internationellt. Dels i egen regi men främst genom ett samarbete med ledande scannertillverkaren Microtec som kommer att vara Cinds kanaler ut på den internationella marknaden inom skogsindustrin.

Ledning

Bakom företaget står en ägargrupp som består av såväl industriella, privata och offentliga investerare.

Största ägarna är Saab Ventures, Almi Invest samt Microtec Holding. Dessutom är VD och CTO investerare i företaget.

Cind AB har säte i Jönköping och har kontor i Jönköping och Linköping.