Logistik

Friflödes­mätning av gods

Vårt system gör det möjligt att mäta volymen på godset i fritt flöde, dvs. utan att stanna trucken.

Cinds system använder stereoskopiska kameror som kan mäta volymen av ett objekt under rörelse. Då systemet bygger en komplett 3D modell av objektet och trucken är det också möjligt att vid mätningen separera godset från t ex trucken, föraren och pallen. Det är också möjligt att separera dubbelstaplat gods om det är en rimlig separation mellan godsen, så som t ex en lastpall. Allt detta gör det möjligt att mäta volymen på godset i fritt flöde, dvs. utan att stanna trucken. Systemets mjukvara korrigerar automatiskt om trucken inte kör helt rakt eller exakt mellan kamerorna.

Bildbehandlingstekniken klarar av objekt av alla olika former och de flesta förekommande materialen så som papp, plast, stål, trä m.m.

Friflödesmätning med stereoskopiska kameror är en beprövad teknik som används med god noggrannhet i flera andra tillämpningar så som t ex kartgenerering, trafikmätning och tillverkningsindustrin.

Om systemet dessutom integreras med en truck med inbyggd våg kan även vikten mätas utan att trucken behöver stanna med godset. Detta gör det möjligt att mäta vikt- och volym på allt gods som passerar genom en terminal utan att sakta ned flödet av gods.

Systemet kan lagra mätningar lokalt under en period om kommunikationen med det övergripande affärssystemet går ner.

Så fungerar det

  1. Systemet är monterat i en portal som trucken kör igenom. Portalen är utrustad med tre par stereoskopiska kameror, ett från varje sida och ett rakt ovanifrån. Monterad på portalen finns också en dator som innehåller den mjukvara som behövs för bildbehandlingen, kommunikation med trucken, kommunikation med användaren och kommunikation med det överordnade affärssystemet.
  2. Om även viktmätning önskas så används truckar med inbyggda vågar. Dessa vågar går även att eftermontera på existerande truckar. De kommunicerar med portalens dator via ett dedikerat trådlöst nätverk.
  3. Portalen är också utrustad med en kontrollampa som ger en tydlig grön eller röd signal som visar mätningens resultat. Röd signal ges t ex om det inte var möjligt att identifiera kollit och matcha det med viktmätningen eller vid systemfel så som en trasig kamera eller liknande.