Cind bidrar till Smurfit Kappas miljösatsning

Genom att installera TimSpect från Cind effektiveras nu virkesmätningen vid Smurfit Kappas verksamhet i Piteå. Systemet har installerats under hösten och beräknas tas i bruk under januari månad.
Read more

Cind effektiviserar Stora Ensos virkesmätning

Cind har fått förtroendet att hjälpa Stora Enso med mätning av massaved vid sex av Stora Ensos anläggningar i Sverige.
Read more

Mikael Damberg besök Cind

I veckan som gick hade vi på Cind besök av närings- och innovationsministern, Mikael Damberg. Mikael fick lära sig hur Cind jobbar med innovation och utveckling. Han var också med och testade senaste releasen i vår testrigg.
Read more

Cind vinner innovationspris

Cind, med teknologi från Saab, har utsetts till länsvinnare i Jönköping i Stiftelsen Skapas innovationspris. Det är den andra prestigefyllda utnämningen under året för det nystartade Jönköpingsbolaget, som redan har etablerat sig som en ledande leverantör till svensk skogsindustri.
Read more

Cind på Times Square

Som vinnare på 33-listan har Cinds namn visats på den största skärmen på Times Square i självaste New York. Inte varje dag det händer för ett nystartat teknikbolag
Read more

Äkta entreprenörsskap…

Alla numera stora multinationella high-tech bolag har sin egen version av historien hur allt egentligen startade med ett par eldsjälar i ett garage. Så kom ihåg den här bilden av Cind's kärngäng som provar olika mekaniska konstruktioner i ett garage
Read more

Cind tecknar avtal med BillerudKorsnäs på fem anläggningar

Cind med teknologi från försvars- och säkerhetsföretaget Saab, har tecknat ett avtal med BillerudKorsnäs för mätning av massaved på fem anläggningar i Sverige. Cind har därmed tecknat nio kontrakt under det första verksamhetsåret.
Read more

Cinds anläggning för fjärrmätning av timmer på lastbil är levererad och typgodkänd

Cind AB, med teknologi från försvars- och säkerhetsföretaget Saab, har levererat en pilotanläggning för volymmätning av timmertravar på lastbilar till Trätåg. Systemet är kopplat till SDCs nationella system för fjärrmätning av timmerbilar. Anläggningen har denna vecka blivit typgodkänd av Virkesmätningskontroll (VMK) och är redo att tas i drift.
Read more

CIND beviljas Vinnova-stöd för forskning inom bildbehandling för virkesmätning

Vinnova har beviljat stödfinansiering till ett projekt, som koordineras och leds av CIND, med syfte att öka automationen av mätning av rundved på bil, ett idag manuellt och kostsamt steg i processen att förädla skogsråvara till slutprodukter.
Read more

Nu installerar vi vår första anläggning för mätning av timmer i Lomsmyren utanför Mora

I början av sommaren installerade vi hårdvaran för vår första anläggning av produkten TimSpect vid Trätågs timmerterminalen i Lomsmyren utanför Mora.
Read more