Skogsindustri

ChipSpect

Automatiskt fastställer flisvolymen på lastbilen.

Cind system för volymmätning i skeppa på flisbilar består av ett stereokamerapar som sitter monterat ovanför fordonet. Systemet läser av fordons-ID för att ur existerande databas ta fram fordonets kröning. Därigenom fastställer ChipSpect automatiskt flisvolymen på lastbilen.

Stereokamerasystemet kan monteras i en portal och kan då kombineras med ett mätspjut för fuktmätning. Dessutom kan data från ett system för vägning integreras med volymmätningen vilken ger maximala bedömningsmöjligheter. Allt detta sker automatiskt.

Automatisk lösning med automatisk avläsning av fordon-ID

Enkel installation där volymmätningen kan kombineras med fuktmätning och vikt.

Möjliggör effektiv lagerstyrning

Låg investering.