Skogsindustri

Inventering av timmerlager och flishögar

Vår mjukvara kan automatiskt detektera, avgränsa och mäta bruttovolym på såväl enskilda travar och högar som på hela terminalen.

Systemet ger en extremt mycket högre mätnoggrannhet jämfört med manuell skattning.

Cinds automatiska system ger tillgång till kontinuerliga mätdata timme för timme, dag för dag. Därigenom möjliggörs lagerkontroll och effektivare produktionsstyrning.

Mätområdet kan sektioneras för olika produkter, träslag eller i flislager; olika packningsgrad.

Enkel installation. Systemet kommunicerar via WiFi vilket minskar behovet av kabeldragning mm. Systemet är fabrikskalibrerat och all kalibrering därefter sker helt automatiskt.

Belysningen på en terminal är oftast placerad i höga (15-20 meter) belysningsmaster. Dessa master är mycket lämpliga att placera kamerapar i. Hur många kameror som behövs för att täcka en terminal avgörs från fall till fall och är beroende av bland annat terminalens storlek och stolparnas höjd samt placering.

Så fungerar det

  1. Cinds system använder stereoskopiska kameror för att bygga en komplett 3D modell av terminalen, vilket gör det möjligt att från ett användargränssnitt mäta volymen på markerade travar och högar.
  2. Beroende på utförande kan mätningen ske manuellt på skärm eller helautomatiskt.
  3. I och med att en komplett 3D-modell skapas över hela terminalen så kan mjukvaran automatiskt detektera, avgränsa och mäta bruttovolym på såväl enskilda travar och högar som på hela terminalen.
  4. En operatör kan sedan ytterligare förfina resultatet genom att komplettera med faktorer och information per område inom modellen med avseende på träslag, packningstäthet m.m