Skogsindustri

Vederlags­mätning av timmer

Helt unik mätnoggrannhet med längdmått med millimetertolerans av varje stock och dess sågcylinder.

Systemet skapar en perfekt 3D-bild av varje stock när de rullar i tvärtransport mot intaget. Systemet tar ett antal bilder av hela stocken samtidigt. Dessa kopplas sedan ihop till en enda mätbar bild där mätnoggrannheten är helt unik med längdmått med millimetertolerans. Systemet mäter även formen på stocken vilket innebär att sågcylinder kan mätas även det med millimeterprecision.

Mycket enkel installation. Endast montering av kameror och belysning vid befintligt intag.

Det finns inga lasrar i systemet vilket gör placeringen friare.

Mätningen sker under rörelse i tvärtransport

Realtidsberäkning av dimensioner och form för bla mätning av sågcylinder.