Skogsindustri

TimSpect: travmätning på lastbil

Enklare, mer flexibel mätning av volym och inspektion av stockändar på timmerbilars last.

Mätning av volym men också inspektion av stockändar för bedömning av packning och vrak

Lägre krav på fordonets placering. Mätning sker när fordonet kör igenom mätsystemets portal där mätning sker korrekt även om fordonet inte är perfekt orienterat genom portalen.

Systemet finns tillgängligt i ett mobilt utförande för användning på flera / tillfälliga terminaler

Avsevärt mindre platsbehov och markberedning än för andra system. Endast 10 meters bredd behövs vilket är mindre än hälften från andra tidigare lösningar.

Så fungerar det

  1. Cinds utrustning monteras på mätplatser.
  2. Utrustningen fotograferar lasten på timmerbilen som passerar genom mätplatsen.
  3. Bilderna omvandlas till 3D bilder vilka skickas till mätcentralen där VMF-personal genomför mätningen.
  4. Samtidigt sker även en kvalitetsbedömning av lasset genom av Cind levererade 2D-kameror som ger mätpersonalen bilder på lassets rot- och toppändar.

I framtida versioner av TimSpect kommer även den manuella mätningen av timmerlasset att automatiseras så att mätaren automatiskt får en utvändig bruttovolym alt genomsnittligt block som omsluter lasset. I produktutförande 3.0 kommer även mätningen av packningsgraden att automatiseras. Därmed levererar Cind en nettovolym.