Teknologi

Stereokamera­tekniken

Stereokameratekniken baseras på att man använder två kameror som tittar på samma objekt samtidigt.

Kameratekniken klarar av en stor variation av ytor och material och har gemensamma egenskaper som gör att tekniken passar Cinds tillämpningar utomordentligt väl. Bland de främsta fördelarna för dessa tillämpningar är att man med bibehållen noggrannhet även kan mäta objekt I rörelse och att vi med Saabs teknologi klarar stora flöden.

Stereokamerasystemen använder inga lasrar eller andra potentiellt farliga komponenter och kan därför installeras med färre begränsningar än annan teknik.

Systemen innehåller lite hårdvara jämfört med andra mätsystem då de endast består av kameror, datorer och annan IT, ev belysning samt mekanik för montering.

De flesta volymmätningarna sker i realtid i befintliga flöden vilket varit en utmaning tidigare på grund av de extremt tunga beräkningar som krävs för att göra bilderna användbara för mätning.

Så fungerar det

Kamerorna är monterade med ett känt avstånd sinsemellan och med en kalibrerad vinkel mellan betraktningsriktningarna. Det gör att man med stor exakthet kan mäta x-, y- och z-position till varje bildpunkt i bilden.

Mätnoggrannheten bestäms av de använda kamerornas upplösning. Om man i ett tänkt fall antar att man använder kameror med 10 megapixels upplösning, dvs 10 000 000 bildpunkter som fördelas över mätobjektet så förstår man att mätnoggrannheten potentiellt är mycket stor.

Stereokameratekniken är redan idag etablerad inom flera områden som tex kartering. Cind och Saab tillför nu flygindustrins hastighet i beräkningarna vilket gör att de flesta volymmätningarna sker i realtid i befintliga flöden.